تبلیغات
انجمن مجازی دارو سازان جوان Young Phrmacist Community - ویتامین های E,D خطر زوال عقلی یا دمانس را در افراد مسن کاهش می دهند.
انجمن مجازی دارو سازان جوان Young Phrmacist Community
با تشکر از آقای دکتر مسعود سعیدمهدوی,آقای دکتر مجتبی پسران بهبهانی و کادر فنی دارو خانه سانترال